Meer dan halvering aantal aanhoudingen van Nederlandse schepen in 2014

In de Paris MoU-regio (Europa, Rusland en Canada) van de havenstaatcontroles zijn vorig jaar 14 Nederlandse schepen aangehouden. Dit is het laagste aantal aanhoudingen van de afgelopen 15 jaar. In 2013 bedroeg het aantal aanhoudingen nog 30, in 2012 waren dat er 35. Met deze zeer forse verbetering, meer dan een halvering, is Nederland op de weg terug naar een plaats in de top tien van de meest veiligste kwaliteitsvloten ter wereld. Ook in de andere inspectieregio’s waren er heel weinig aanhoudingen, in het Tokyo MoU zelfs nul.

Deze cijfers maakte voorzitter Tineke Netelenbos van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders bekend tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2015 in het Haagse Nieuwspoort. Ze riep de Nederlandse reders op door te gaan met het succesvolle kwaliteitsbeleid en memoreerde de goede samenwerking tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de KVNR om het hoge aantal aanhoudingen terug te dringen.

Aanjaagfunctie Nederlandse zeevaart
Op 15 januari 2015 zal het Kabinet de Rijksbrede Maritieme Strategie wereldkundig maken. Kern is het streven naar een internationale duurzame maritieme toppositie, op basis van samenwerking tussen rijksoverheid en maritieme cluster. De maritieme cluster scoort internationaal in de top 3 en dat moet minstens zo blijven. Tineke Netelenbos: “Heel uitdrukkelijk staat in de nota, dat de zeevaart een aanjaagfunctie heeft voor innovatie en kennisontwikkeling. Dat hebben wij altijd al gezegd, wij zijn de kraamkamer van de hele cluster. Het is dus goed dat het kabinet dit onderschrijft. De fiscale regelingen worden gecontinueerd en ook het programma kort meevaren blijft door de overheid gesubsidieerd.”

Meer… KVNR