Meer eerstejaars zeevaartscholen

Dit studiejaar studeren aan de Nederlandse zeevaartopleidingen meer eerstejaarsstudenten dan in het vorige studiejaar. Voor het hbo zijn dat er 285, tegenover 227 een jaar eerder. Voor het mbo 250, tegenover 233 in het jaar ervoor. De cijfers zijn verzameld door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en hebben als peildatum 1 oktober 2009.

Bron: Schuttevaer, 15-03-2010;