Meer en beter opgeleide technische medewerkers voor maritieme maakindustrie

STCding

Rotterdam en Dordrecht slaan handen ineen.

Op dinsdag 4 juni 2013 is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) ‘Met Maritieme Techniek naar de Top!’ officieel van start gegaan. De organisaties die samenwerken in dit unieke project, slaan de handen ineen om maritieme kennis en opleidingen in het gebied Rotterdam – Dordrecht te versterken.

Versterken technisch onderwijs
De partners die samenwerken binnen het CIV Maritieme Techniek doen dit vanuit de wens om gezamenlijk het technische onderwijs voor de maritieme sector te versterken en aantrekkelijker te maken. Hierdoor kiezen meer jongeren voor Maritieme Techniek en komen er meer en beter opgeleide medewerkers voor de sector beschikbaar. In Rotterdam ligt het nationale zwaartepunt voor beroepsonderwijs bij de scheepsbouw en de maritieme sector. Met Dordrecht als partner wordt de kennisas verbreed en versterkt. De partijen die samenwerken in het CIV streven naar kennisverwerving en –deling, garanties op stages en banen en continuïteit van het technisch onderwijs. De STC-Group is penvoerder van dit project. Onder de vlag van de STC-Group worden al tal van maritieme en scheepsbouwkundige opleidingen op MBO- en HBO-niveau aangeboden. Samen met het Da Vinci College streeft de STC-Group naar een sterke groei van de technische opleidingen om daarmee te kunnen voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap
De Centra voor Innovatief Vakmanschap zijn een initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken en zijn in het leven geroepen om de kwaliteit van het technische beroepsonderwijs voor topsectoren te bevorderen. Deze centra moeten uitgroeien tot (inter)nationale kenniscentra waar studenten en docenten studeren en werken. In het CIV Maritieme Techniek werken de onderwijsinstellingen STC-Group en het Da Vinci College samen. Zij worden daarbij ondersteund door grote en MKB bedrijven uit de regio, Stichting A+O Metalektro, de gemeenten Rotterdam en Dordrecht, het Platform Bèta Techniek en de Rijksoverheid.

Meer… STC-Group