Meer oog voor natuur bij zandopspuitingen

Elk jaar spuit Rijkswaterstaat de Nederlandse kustlijn op met 12 miljoen kuub zand om afslag van de kust te bestrijden. Dat heeft effecten op de natuur van de Noordzee, het strand, de achterliggende duinen, de mondingen van grote rivieren en de Waddenzee. Rijkswaterstaat en onder andere de Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland gaan daarom samenwerken in het onderhoud van de kust, waarbij gekeken wordt naar zowel de veiligheid als de natuurwaarden.

Bron: EngineeringNow, 24-03-2009;