Meer vaarverboden zeeschepen

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft afgelopen jaar 81 zeeschepen een vaarverbod opgelegd, omdat ze ernstige tekortkomingen vertoonden.

Bron: Rijnmond, 26-07-2005;