Mega opdracht voor Jan De Nul in Ecuador

Jan De Nul heeft de opdracht binnengehaald voor het verdiepen en onderhouden van het toegangskanaal tot de haven van Guayaquil in Ecuador. Het toegangskanaal is 95 kilometer lang. Naast dat het kanaal verdiept gaat worden is het bedrijf ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van het kanaal gedurende 25 jaar na de verdiepingswerkzaamheden. Het contract is op 5 december getekend in Guayaquil.

Verbreding en verdieping van toegang van het Panama kanaal. Foto, Jan De Nul
Verbreding en verdieping van toegang van het Panama kanaal. Foto, Jan De Nul

Drie sleephopperzuigers en één grote cutterzuiger

Jan De Nul Group gaat het toegangskanaal verdiepen tot zo’n 12,5 meter, en de Guayas-rivier tot 7,5 meter. In de maritieme toegang tot het havenkanaal, lokaal bekend als ‘Los Goles’, zal Jan De Nul ook de rotsformaties op de zeebodem verwijderen. Voor de baggerwerkzaamheden worden drie moderne middelgrote sleephopperzuigers en één grote cutterzuiger ingezet. Voor de verdiepingswerken moet zo’n 25 miljoen m³ materiaal verwijderd worden.

De verdieping van het toegangskanaal gaat minder dan een jaar duren en de werkzaamheden voor de Guayas-rivier zullen drie jaar in beslag nemen.

Tolheffing

De betaling van de baggerwerken gebeurt via tolheffing op de scheepvaart door het kanaal. Daarom gaat Jan De Nul ook een state-of-the-art Vessel Traffic Service (verkeersleiding voor de scheepvaart) en tolheffingssysteem installeren.