Mijlpaal voor Project Flevokust bouwkuip is leeggepompt

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman pompte op 1 februari 2017 het laatste water uit de bouwkuip van Project Flevokust. Een mijlpaal in de aanleg van de haven. Nu de bouwkuip is drooggelegd, kan het vullen met zand beginnen. Zo ontstaat er een nieuw stuk Flevoland. Door het droogleggen heeft provincie Flevoland nieuwe contouren gekregen. De kade in het IJsselmeer is nu onderdeel van het Flevolandse landschap. In de toekomst is de kade ook op kaartmateriaal te zien.

Gedeputeerde Appelman is trots op wat de provincie samen met gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en andere partijen heeft bereikt. “De plannen worden nu werkelijkheid. We zien het voor onze ogen gebeuren en dat is prachtig. Met Flevokust verbinden we de Flevolandse agrariërs en andere exportbedrijven met afnemers in Nederland en de rest van de wereld. De nieuwe haven brengt bedrijvigheid en banen; bovendien is het een motor voor andere ontwikkelingen. Flevokust is ook het begin van nog veel meer.”

Project Flevokust
Flevokust is een nieuwe multimodale containerterminal en overslaghaven met een ‘nat’ (dat betekent havengebonden en havengerelateerd) bedrijventerrein voor de zwaardere milieucategorieën (3 t/m 5). Deze haven wordt gebouwd aan de noordkant van Lelystad.

Flevokust is eind 2017 operationeel. Tot de definitieve haven operationeel is, wordt een tijdelijke terminal bij de Maxima-centrale gebruikt voor de op- en overslag van containers uit de regio Flevoland.