Mijnenbestrijdingsschool ziet Abraham

De Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsschool Eguermin wordt dit jaar 50. Het jubileumjaar werd gisteren in Oostende ingeluid. “Er is geen vergelijkbare school die al zo oud is”, zegt directeur kapitein-luitenant-ter-zee Nico Vasseur.

Voorjaar 1965 ondertekenden de toenmalige ministers van Defensie een overeenkomst. De Ecole de la Geurre des Mines (Eguermin) was een feit. Niet lang daarna vonden in Oostende de eerste gezamenlijke lessen plaats. Dit jubileumjaar markeert een uniek moment in de geschiedenis. Nog niet eerder werkten beide landen zo nauw samen op het gebied van opleiden.

Noodzaak mijnenbestrijding
Vasseur: “Het bestrijden van mijnen heeft na 50 jaar nog niets aan relevantie verloren. Er zijn meer dan 30 landen die mijnen maken en 60 landen bezitten ze. Er is dus noodzaak een goede mijnenbestrijdingstaak in huis te hebben. En dan gaat het niet alleen om het mijnenvrij houden van onze havens en territoriale wateren, maar ook om het vrijmaken van alle belangrijke aanvoerroutes wereldwijd.”

Splitsen
2015 wordt voor Eguermin om meerdere redenen een bijzonder jaar. De school ontvangt naast Nederlanders en Belgen, ook andere nationaliteiten. Eguermin is namelijk ook een NAVO Centre of Excellence, een door de NAVO erkend expertisecentrum op het gebied van mijnenbestrijding.

Vasseur maakte gisteren bekend dat aan de koppeling tussen school en expertisecentrum een einde komt. “We willen ons op meer pijlers richten, meer doen dan alleen onderwijs en training. En we willen meer landen binnen het centre of excellenceverwelkomen. Dat kan alleen als we ons splitsen.” Eguermin blijft de overkoepelende naam, maar bestaat straks uit de Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsschool en NATO Naval Mine Warfare Centre of Excellence.

Meer… Defensie