Milieucertificaten uitgereikt aan Nederlandse Waddenzeehavens

  • binnenland

Op 21 juni kregen alle Nederlandse waddenzeehavens in het Nederlandse Unesco-gebied een EcoPort-certificaat uitgereikt door Antonis Michail van de European Sea Port Organisation (ESPO) tijdens de werkconferentie ‘Trilateral Conference UNESCO Ports’ in Appingedam. De ECOport-certificaten worden verstrekt aan havens die de milieuwetgeving onder controle hebben en die iedere 2 jaar stappen zetten om de impact van de haven op de omgeving te verkleinen.

Het doel van de conferentie was om in het Unesco-gebied te streven naar Greenports. Vanuit de Waddenzeehavens bijdragen aan een duurzamer beheer van de Waddenzee als internationaal beschermd natuurgebied. Dit doel is in het havenartikel van de regeringsverklaring van Tønder (Denemarken) op 5 februari 2014 vastgelegd. De conferentie is een initiatief van de Raad van Advies Waddenzeehavens en Programma naar een Rijke Waddenzee. Daarbij waren ook havens uit Denemarken en Duitsland aanwezig.

Tineke Netelenbos, Voorzitter van de Raad van Advies Waddenzeehavens: “Het is een unieke mijlpaal dat alle Waddenzeehavens nu ECOport-gecertificeerd zijn. Vandaag hebben we veel inspiratie opgedaan onder de UNESCO-vlag om eendrachtig verder te bouwen richting de toekomst en een gezond evenwicht tussen de havens enerzijds en het Waddengebied anderzijds”.

Related news

List of related news articles