Militairen ontvangen medaille aan boord van Zr.Ms. Rotterdam

Aan boord van het marineschip Zr.Ms. Rotterdam in Den Helder ontvangen morgen 144 militairen de Herinneringsmedaille Internationale Missies voor hun bijdrage aan Operatie Sophia van de Europese Unie. Tijdens deze missie diende het marineschip als trainingsplatform voor de Libische kustwacht.

Zr.Ms. Rotterdam keerde 14 december 2016 terug in de thuishaven van Den Helder. Het marineschip fungeerde sinds eind oktober vorig jaar als varend trainingsplatform voor de Libische kustwacht. Het doel van de trainingen was om de Libische kustwacht beter in staat te stellen om de eigen kustlijnen veilig te houden.
Aan boord van de Rotterdam verzorgden Britse, Griekse en Duitse militairen de trainingen.
De Libische kustwachters leerden onder meer hoe ze andere schepen kunnen benaderen en boarden, hoe je illegale activiteiten herkent en hoe je brand en averij bestrijdt.
In totaal werden zo’n 80 Libische cursisten opgeleid, verspreid over Zr.Ms. Rotterdam en het Italiaanse marineschip ITS San Giorgo.

Pilot project
De inzet van twee marineschepen als varend trainingsplatform vormde een pilotproject van de Europese Unie voor mogelijk toekomstig te ontwikkelen trainingsprogramma’s. Operatie Sophia richtte zich eerder op het ontwrichten van mensensmokkelnetwerken op de Middellandse Zee. Het mandaat werd medio vorig jaar verruimd met het trainen van de Libische kustwacht en het handhaven van het wapenembargo van de Verenigde Naties.