Miljoenen beschikbaar voor onderhoud Havenkanaal

In de tweede helft van 2007 start het grootschalig onderhoud aan het Haven kanaal. Het kanaal dat langs Marsdijk loopt en eindigt aan de Havenkade, wordt uitgebaggerd. Daarnaast worden de oevers aangepakt. Er is 2,7 miljoen euro beschikbaar voor het baggeren en 4,5 miljoen euro voor het aanpakken van de oevers.

Bron: Blik Op Nieuws, 21-12-2006;