Miljoenenimpuls voor Rotterdamse LNG-hub

gate british traderLNGklein

Havenbedrijf Rotterdam is zeer blij met de toekenning van twee Europese subsidieaanvragen op het gebied van LNG. Daarmee ondersteunt de Europese Unie de ontwikkeling van een Rotterdamse LNG-hub. Het gaat om een subsidie van €40 miljoen voor een LNG infrastructuur voor het Rijn-Main-Donau gebied en om een subsidie van € 34 miljoen voor de LNG breakbulk-terminals in Gothenburg en Rotterdam. De projecten tezamen creëren een logistieke keten voor LNG; de eerste binnen Europa.

Het Havenbedrijf streeft er naar van Rotterdam de duurzaamste haven in zijn soort te maken en ziet in LNG de mogelijkheid om de uitstoot van scheepvaart aanzienlijk te verminderen. De subsidie past in het streven van het Havenbedrijf Rotterdam om de markt voor LNG als brandstof tot volle ontwikkeling te krijgen en om vóór eind 2015 een LNG-hub in Rotterdam te openen. Om dit te bewerkstelligen investeert het Havenbedrijf in infrastructuur (o.a. breakbulk terminal), is het nauw betrokken bij de totstandkoming van het benodigde (inter)nationale beleid en regelgeving en investeert het in samenwerking met relevante partners. Ook de twee subsidies zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met andere (inter)nationale partijen.

Europese keten
De subsidie betekent een belangrijke impuls voor de Rotterdamse LNG-hub maar lang niet al het geld komt specifiek ten goede van de Rotterdamse haven. De hele Europese logistieke LNG-keten profiteert ervan. Zo zijn er voor het LNG Masterplan van de Rijn-Main-Donaucorridor 33 partners betrokken. Het project wordt gecoördineerd door ‘ProDanube’. Het Havenbedrijf is co-coördinator voor de Rijncorridor. Daarbij zijn ook de havens van Antwerpen,. Straatsburg, Mannheim en Basel en enkele private partijen betrokken. De subsidie voor de breakbulk-terminals heeft betrekking op een samenwerkingsverband tussen de havens van Gothenburg en Rotterdam. Via de breakbulk terminal kan straks LNG ook geleverd worden aan de bunkermarkt in (Noord)west Europa.

LNG in Rotterdam
Sinds 2011 heeft de haven van Rotterdam een speciale terminal voor de op- en overslag van vloeibaar aardgas; de Gate terminal. De eerste binnenvaartschepen die op LNG varen en Rotterdam aandoen zijn de Argonon en de onlangs te water gelaten Greenstream die nu in charter vaart voor Shell. Dit jaar paste de gemeente Rotterdam de regelgeving aan zodat er nu door de binnenvaart gebunkerd kan worden . Gesteund door deze subsidie bereiden de havenbedrijven uit onder andere Rotterdam, Amsterdam, Gotenburg en Antwerpen nu gezamenlijk verdere internationale regelgeving voor.

LNG
LNG – liquefied natural gas – staat voor vloeibaar aardgas. Aardgas (methaan) wordt vloeibaar als het 162 graden vriest. Schepen die varen op LNG zijn stiller en veroorzaken nauwelijks uitstoot van zwavel- en stikstofoxiden. Bovendien kan de uitstoot van CO2 worden gereduceerd met 15 procent. Ook het nationaal LNG Platform maakt zich sterk voor het gebruik van LNG door trucks, binnen- en zeevaart.

Meer… Port of Rotterdam