Minder CO2 in haven kost 7 miljard

Om de uitstoot van het broeikasgas CO2 in het Rotterdamse havengebied in 2025 te halveren is een investering van zeven miljard euro nodig. Daarmee moet een hele reeks aan ingrijpende maatregelen worden betaald, zoals omvangrijke productie van biobrandstoffen en het opslaan van koolstofdioxide in lege gasvelden en olievelden in de Noordzee.

Bron: AD.nl, 13-02-2007;