Minder jaar voor Groningen Seaports door stikstofcrisis

De jaarcijfers van Groningen Seaports laten een prima jaar zien met een overslag van bijna 13 miljoen ton en er is 6,4 hectare terrein uitgegeven aan nieuwe en bestaande bedrijven. Maar Groningen Seaports kijkt terug op een roerig 2019. De verminderde overslag is een resultaat van het dijkverbeteringsproject, daarvoor is in 2018 veel extra zand aangevoerd. En als gevolg van de stikstofcrisis stellen bedrijven hun investeringen uit, zo’n 30 initiatieven in de havens die een bijdrage leveren aan de energietransitie zijn al op losse schroeven komen te staan. De investeringen in de regio in de orde van 1,5 miljard euro vertragen hierdoor en Groningen Seaports heeft dat ook in haar resultaat gemerkt. Ook het uitstellen van de bouw van een staalfabriek in de Eemshaven als gevolg van de stikstofregels is hiervoor een belangrijke oorzaak.

Er waren veel ontwikkelingen in beide havens, en de jaarcijfers zijn minder succesvol dan de afgelopen jaren. Voor het eerst in jaren is er een lichte daling in de overslag te zien en ook is er minder terrein uitgegeven. De voorlopige winstprognose ligt op zo’n 1 miljoen euro. Dit maakte Cas König, directeur Groningen Seaports vanmiddag bekend op de nieuwjaarsreceptie.

Eemshaven Foto Koos Boertjens, Groningen Seaports
Eemshaven. Foto Koos Boertjens, Groningen Seaports

Ondanks tegenwind wel nieuwe bedrijven

“Ondanks de tegenwind hebben we in 2019 ook weer een aantal nieuwe bedrijven mogen verwelkomen. In de Eemshaven ging het om meerdere offshore bedrijven die onderhoud en beheer uitvoeren van de windparken in het Duitse gedeelte van de Noordzee. Groningen Seaports versterkte voor een van deze bedrijven 220 meter kade voor de overslag van zware windturbineonderdelen. Deze kade werd bovendien voorzien van een intelligent monitoringsysteem. Ook streek in de Eemshaven een nieuw bedrijf voor dataopslag neer. Daarnaast vestigde zich in het verzamelgebouw Nijlicht een zevental offshore gerelateerde innovatieve start-ups”, aldus Cas König.

Uitbreiding of extra investeringen

In Delfzijl zorgden diverse bedrijven voor een nieuwe impuls in hun activiteiten door uitbreiding of extra investeringen. Zo startte de aluminiumfabriek haar volledige productie weer op, koos een chemische scale-up het Chemiepark voor haar proeffabriek, werd er tankopslagcapaciteit uitgebreid en een derde stoomleiding in gebruik genomen. Daarnaast begon dit jaar de bouw van een innovatieve circulaire staalfabriek.

Heliport Eemshaven

Verder is Groningen Seaports blij met de totstandkoming van Heliport Eemshaven die de positie van de Eemshaven als offshore wind haven versterkt. Ook is de Eemshaven inmiddels aangesloten op het openbare buslijnennet, vinden er forse investeringen plaats in een sterkere hoogspanningsinfrastructuur in de Groninger zeehavens, is de Stichting Buizenzone Eemsdelta weer actief geworden en keerde het immense kraanschip Saipem 7000 terug naar de Eemshaven. En dat levert veel werkgelegenheid voor lokale industriële dienstverleners op.

Eerste-helikopter-op-Heliport-Eemshaven-geland Foto Groningen Seaports
Eerste helikopter geland op Heliport Eemshaven in september 2019. Foto, Groningen Seaports.

Een andere positieve ontwikkeling die in 2019 plaatsvond, was de aanleg van een onderzeese kabel tussen Nederland en Denemarken wat een koppeling tussen de elektriciteits- en datanetten van beide landen mogelijk maakt.

Winnaar Sustainable Industry Challenge

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het havenbedrijf, die dit jaar opnieuw in het Groningen Seaports Stadion te Delfzijl werd gehouden, is ook de winnaar van de Sustainable Industry Challenge (SIC) bekend gemaakt. Deze is met een prijs van 100.000 euro beloond voor het beste idee voor het opzetten van een duurzame innovatie met de meeste impact op de regio. Het initiatief en de organisatie van de SIC lag in handen van Economic Board Groningen.