Minister Ben Weyts installeert nieuwe Raad van Bestuur

Ben Weyts, Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn heeft op 26 februari officieel de nieuwe Raad van Bestuur van nv De Scheepvaart geïnstalleerd.

nv De Scheepvaart is een extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht. Het agentschap heeft in het oprichtingsdecreet ruime autonomie en bevoegdheden gekregen om het beleid van de Vlaamse Regering voor de bevaarbare waterwegen uit te voeren. nv De Scheepvaart staat in voor een duurzaam, dynamisch en commercieel beheer van waterwegen en watergebonden gronden in de provincies Antwerpen en Limburg. Het agentschap investeert voortdurend in de realisatie van nieuwe en in het onderhoud van bestaande infrastructuur. Het staat in voor een klantgerichte, kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening t.a.v. de gebruikers van haar waterwegen. nv De Scheepvaart stimuleert het gebruik van waterwegen en watergebonden gronden en draagt zorg voor een maatschappelijk verantwoord en multifunctioneel waterwegbeleid.

De Vlaamse Regering benoemde op 19 december 2014 de leden van de nieuwe Raad van Bestuur van nv De Scheepvaart, met ingang vanaf 25 januari 2015. Minister Ben Weyts hield er aan om
persoonlijk de nieuwe Raad van Bestuur te installeren tijdens haar eerste zitting op 26 februari.

De nieuwe Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
Frieda Brepoels, voorzitter
Leo Delcroix, ondervoorzitter
ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder

Nadia Bos, bestuurder
Luc Cardinaels, bestuurder
Willy Claes, bestuurder
ir. Leo Clinckers, bestuurder
Marleen Evenepoel, bestuurder
Guido Hermans, bestuurder
Johan Sauwens, bestuurder
Joeri Tielemans, bestuurder
Lut Wyers, bestuurder
Carmen Willems, bestuurder

Krista Maes, regeringsafgevaardigde van de minister bevoegd voor openbare werken Johan Vanschoenwinkel, regeringsafgevaardigde van de minister bevoegd voor financiën en begroting

nv De Scheepvaart heet de nieuwe leden van de Raad van Bestuur van harte welkom en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking.

nv De Scheepvaart wenst alle afscheidnemende leden van de Raad van Bestuur van harte te danken
voor hun inzet tijdens de afgelopen vijf jaar.

Meer… De Scheepvaart