Minister Schultz op watermissie naar New York

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) brengt van 4 tot en met 6 maart een werkbezoek aan Washington en New York, om te inventariseren hoe Nederland en de Verenigde Staten hun samenwerking kunnen versterken bij de verdediging tegen het water. Op 5 maart bezoekt de minister Hoboken en Jersey City, gebieden die afgelopen november overstroomden als gevolg van de orkaan Sandy. Op 6 maart spreekt ze tijdens de VN-conferentie Special Thematic Session of the United Nations on Water and Disaster.

Schultz: “Hoewel de schaal verschilt, hebben de landschappen in Nederland en New York veel gemeen. Beide gebieden zijn rivierdelta’s: rivieren, mondingen en waterbekkens. Nederland heeft een grote historie in watermanagement. Maar ik wil niet alleen expertise brengen, ik wil ook leren van de Amerikaanse aanpak.”

In Washington tekenen minister Schultz en haar Amerikaanse ambtsgenoot Shaun Donovan (Secretary of Housing and Urban Development) een Memorandum of Understanding met daarin afspraken over het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van waterveiligheid. Bij een deel van het bezoek zullen bedrijven aansluiten, onder meer Royal HaskoningDHV, Fugro, Arcadis, Deltares, Dutch Water Design, Tygron en Palmbout Urban Landscapes. Ook de gemeente Rotterdam en het Netherlands Water Partnership (NWP) zijn vertegenwoordigd.

De waterrampen van de afgelopen tien jaar – niet alleen toenemend in frequentie, maar ook met heviger gevolgen – zijn voor de VN aanleiding een speciale conferentie te organiseren. Het doel is het bewustzijn onder burgers te vergroten, ervaringen te delen en wereldwijde acties te bespreken. Nederland is uitgenodigd vanwege de grote reputatie op het gebied van waterveiligheid.

Meer… Rijkswaterstaat

Related news

List of related news articles