Minister Schultz van Haegen bij ‘Kust op Kracht’ (Zwakke Schakel Noord-Holland)

Met de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is de Hollandse kust weer veilig. Dat verklaarde minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vandaag bij de afronding van de laatste ‘zwakke schakel’ in de lijst van 10 te verstevigen locaties langs de kust. Binnen een jaar is hier ruim 400 voetbalvelden aan nieuw land gecreëerd.

Minister Schultz: ‘De kustverdediging van Noord- en Zuid-Holland is voor de komende 50 jaar weer op orde. 10 miljoen mensen in de Randstad zijn veilig dankzij deze projecten. En een belangrijk deel van onze economische motor is nu beter beschermd.’ De Noord- en Zuid-Hollandse kust is nu goed bestand tegen stormen van de zwaarste categorie, die gemiddeld eens in de 10.000 jaar voorkomen. Ook bieden het verbrede strand en nieuwe duinen volop kansen voor recreatie en natuurontwikkeling. Het gebied wordt zo veiliger én mooier.

Kust op Kracht
Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland werkten afgelopen jaren samen aan de nieuwe zeewering, onder de naam ‘Kust op Kracht’. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben zij gezocht naar de beste manier om de kust te verstevigen. Door de kust te versterken met zand – in plaats van bijvoorbeeld het verzwaren of verhogen van de bestaande dijk – ontstaan meer mogelijkheden voor recreatie, toerisme, natuur en economie.

Meer… Kust op Kracht