Minister Schultz-Van Haegen wil Noord- en Oostzee tegelijk als stikstofzone (NECA) aanwijzen

Tijdens het Algemeen Overleg Scheepvaart, dat op 21 januari j.l. in de Tweede Kamer plaatsvond, heeft minister Schultz-Van Haegen aangegeven zich in te willen zetten voor een gelijktijdige invoering van een stikstofzone in de Noord- en Oostzee.

De KVNR kan zich vinden in de opstelling van de minister om de invoering van een stikstofzone, een zogeheten NOx Emission Control Areas (NECA), in de Noordzee gelijktijdig te koppelen aan de invoering van een NECA in de Oostzee. Gedurende het debat maakte Tweede Kamerlid Betty de Boer (VVD) duidelijk dat als gevolg van de invoering van een NECA de kosten voor reders met bijna twee procent zullen stijgen. Zij vroeg de minister rekening te houden met het level playing field, zodat er geen concurrentienadeel ontstaat voor Nederlandse reders die voor 60 procent actief zijn in de Europese kustwateren.

Per 1 januari 2016 zal de NECA rondom de Noord-Amerikaanse kusten en Amerikaans Caribisch gebied van kracht worden. Dit betekent dat schepen die na 1 januari 2016 gebouwd worden, moeten voldoen aan de NOx Tier III-normering wanneer zij in een NECA varen.

Voor de Noord- en Oostzee is er vooralsnog nog geen datum van een eventuele inwerkingtreding vastgesteld door de betrokken landen. Er zijn tussen de landen al wel enkele jaren gesprekken gaande om tot een besluit te komen voor de invoering van een NECA.

De KVNR heeft de afgelopen jaren tijdens zowel nationale als internationale discussies het belang van een goede evenwichtige en onderbouwde afweging van de kosten en baten van een NECA Noordzee en Oostzee aan de orde gesteld. De KVNR bepleit dan ook gelijktijdige invoering die, gezien de nog steeds heel moeilijke marktsituaties voor veel reders, pas over enkele jaren aan de orde kan zijn.

Meer… KVNR