Minister Verhagen doopt hypermodern golfslagbad voor de scheepvaart

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) doopt en opent op maandag 19 maart het hypermoderne vacuümtank ‘Depressurised Wave Basin’ bij MARIN (The Maritime Research Institute Netherlands) in Ede.

Het ‘golfslagbad’ is tot stand gekomen uit samenwerking in de topsectoren van de economie: bedrijven, onderzoekers en de overheid. MARIN heeft in 2010 € 14 miljoen investeringsbudget ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor de ontwikkeling van de vacuümtank.

MARIN heeft haar bestaande vacuümtank, een soort ‘golfslagbad’, in Ede het afgelopen jaar omgebouwd tot een hypermodern ‘Depressurised Wave Basin’. Geavanceerde golfopwekkers aan twee kanten, neerklapbare stranden en een sleepwagen voor geluidsonderzoek zijn toegevoegd. Hierdoor is een laboratorium ontstaan, waarbinnen de luchtdruk verlaagd kan worden tot 25 millibar. Het bassin is gevuld met 35 miljoen liter water. De tank, die internationaal de enige is in haar soort, biedt ongekende mogelijkheden om veiligheid van scheepvaart en offshore te verhogen, energieverbruik en emissies te verlagen en onderwater geluid van schepen te verminderen. In de tank kunnen golven van 21 meter hoogte gesimuleerd worden.

Topsector Water
De Topsector water bestaat uit drie deelsectoren: watertechnologie, deltatechnologie en de maritieme sector. Iedere deelsector bestaat uit kleinere clusters van bedrijven en kennisinstituten. De watersector is qua omzet en werkgelegenheid een belangrijke en goed ontwikkelde sector. Alles bijeengenomen (drinkwaterbedrijven, waterschappen, watertechnologie, zee- en binnenvaart, havens, visserij, watersport, waterbouw en waterbeheer, scheepsbouw, dienstverleners en toeleveranciers) werken 180.000 personen in de watersector met een toegevoegde waarde van €20 miljard en een export van €18 miljard. Beperkt tot de direccte werkgelegenheid in de clusters van de watersector gaat het om ongeveer 80.000 mensen. De toegevoegde waarde in de Nederlandse economie is bijna € 7 miljard bij een exportwaarde van € 9 miljard. De watwatersector is bijzonder innovatief. De investeringen in research en development (R&D) bedragen ruim € 300 miljoen per jaar (CBS).

Meer… Marin