Mislukt Europees maritiem pakket komt tot leven

Frankrijk werkt aan plannen om het vastgelopen overleg over maritieme veiligheid vlot te trekken. Het gaat er om reders aansprakelijkheidseisen op te leggen. Tweede breekpunt is positie van de EU-landen als vlaggenstaat.

Het derde maritieme pakket is het antwoord van Europa op de verwoestende rampen met olietankers voor de Franse Atlantische kust van enkele jaren geleden.

Bron: Nieuwsblad Transport, 30-07-2008;