MLC op schepen

  • binnenland

In de periode 2013-2015 inspecteerde de ILT 144 kleinere schepen (<500 ton) op de naleving van de Maritime Labour Convention (MLC). De resultaten van deze inspecties laten zien dat drie onderwerpen qua overtreding relatief hoog scoren: het ontbreken van een arbeidscontract, een risico-inventarisatie en de registratie van arbeidstijden. De ILT roept eigenaren van deze schepen op alerter te zijn op de naleving van de voorschriften.

De ILT (afdeling Handhaving zeevaart van domein scheepvaart) controleert deze kleinere schepen eens in de drie jaar op de naleving van MLC. Eind 2016 komen de schepen weer in beeld die eind 2013 geïnspecteerd zijn. Bij herhaalde en ernstige tekortkomingen kan de ILT een schip stilleggen.

Related news

List of related news articles