Moerdijk positief over Havenfront

Moerdijk reageert positief op de eerste schetsen en de haalbaarheidsstudie van Havenfront Moerdijk.

Die conclusie kan getrokken worden als de ruim twintig aanwezigen op de informatie-avond, gisteren in het kantoor van het Havenschap, maatgevend zijn voor de ruim 1100 inwoners van het dorp.

Bron: BN/De Stem, 10-10-2008;