Monitor JIP Consortium creëren Structural Health Monitoring System voor offshore windparken

Monitor JIP, een consortium bestaande uit Gemini Windfarm, Van Oord, Keppel Verolme, Mecal, ECN en TNO zijn bezig met het ontwikkelen van een oplossing die het mogelijk maakt om toezicht te houden op de status van alle constructies in de offshore windparken.

Volgens het consortium zijn er meerdere goede redenen waarom het monitoren van de offshore windconstructies een goede investering is. Het levert een statusrapport op van de onderdelen. Daarmee kan voorspeld worden wat de resterende levensduur van een windmolen is en kan het onderhoud en de inspectie geoptimaliseerd worden.

Lees het artikel op OffshoreWind.biz