Moties in Tweede Kamer voor verduurzaming scheepvaart

Tijdens het VAO Scheepvaart in de Tweede Kamer op dinsdag 31 mei 2016 werd een tweetal moties ingediend die het belang van inzet vanuit de regering voor verduurzaming van de maritieme sector onderstrepen. De motie van de D66-Kamerleden Van Veldhoven en Belhaj en van PvdA-Kamerlid Jacobi samen met Groen Links-Kamerlid Van Tongeren passen bij de lijn van Netherlands Maritime Technology (NMT) waarin duurzaamheid centraal staat. Door duurzaamheid in de maritieme sector te stimuleren, kan de Nederlandse overheid een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van de maritieme technologie in Nederland.

Kamerleden Jacobi en Van Tongeren zetten in hun motie in op een maritiem verduurzamingsprogramma, waarbij zij zich richten op het reduceren van de CO2-uitstoot, in eerste instantie in de binnenvaart. Deze motie werd aangenomen en kan worden gezien als een steun in de rug voor het vergroeningspotentieel van de maritieme technologie. NMT is content met deze motie en kijkt uit naar de uitwerking hiervan, die voornamelijk wordt verwacht na de verkiezingen in 2017.

Kamerleden Van Veldhoven en Belhaj pleiten in hun motie voor een sterkere inzet binnen IMO om internationale klimaatafspraken te maken voor de scheepvaart, vergelijkbaar aan de klimaatafspraken in Parijs eind vorig jaar (waar scheepvaart geen onderdeel van was). Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) ontraadde de motie. Dit onderwerp is hiermee wel op de agenda gezet.