MSC certificaat van Nederlandse zeebaarsvissers geschorst

  • binnenland

Het MSC certificaat voor de Nederlandse handlijn zeebaarsvissers is geschorst door de onafhankelijke certificeerder MacAlister Elliott and Partners Ltd. (MEP). De schorsing is per 6 februari 2015 van kracht. Betroffen zijn in totaal 21 vissers die zijn aangesloten bij de Vereniging van Beroepsmatige Handlijnvissers Nederland (VBHL). Zij behaalden eind 2011 het MSC certificaat voor hun traditionele zeebaarsvisserij met werphengels in de Zuidelijke Noordzee.

Slechte bestandsontwikkeling  
De schorsing van het MSC certificaat voor de zeebaarsvissers is het gevolg van verschillende factoren: Een slechte ontwikkeling van het zeebaarsbestand in de Noordzee met name vanwege een geringe aanwas van jonge vis, een toenemende visserijdruk in de afgelopen jaren en uitblijvende Europese maatregelen om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Dit heeft ertoe geleid dat voor zeebaars in de Noordzee de mechanismen voor vangstcontrole en het beheer ontoereikend zijn. Het visbestand kan daarom niet voldoende worden beschermd.

Europese Commissie heeft noodmaatregelen afgekondigd
Ondanks grote inspanningen van zowel de VBHL als andere belanghebbende partijen is het niet gelukt om het beheer van de zeebaarsvisserij in de Noordzee op tijd te verbeteren. Aangezien de betrokken kuststaten niet tot een overeenkomst konden komen om de te hoge visserijdruk op de zeebaars terug te brengen, heeft de Europese Commissie in januari van dit jaar noodmaatregelen afgekondigd, waaronder een visserijverbod voor de gerichte spanvisserij op zeebaars in de Kanaalzone gedurende het paaiseizoen.

Meer… MSC 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten