Nabestaanden zeeslachtoffers geven DNA af in Scheveningen

Ruim honderd mensen bezochten in Muzee Scheveningen op dinsdagavond 20 januari de bijeenkomst voor nabestaanden van op zee vermist geraakte mensen. 34 Nabestaanden gaven gelijk na de informatieavond hun DNA af. Het Coldcase Team laat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hun DNA-profielen vergelijken met DNA-profielen in de DNA-databank voor Vermiste Personen. Hierin staat inmiddels ook het DNA van vrijwel alle sinds 1920 langs de Noordzeekust aangespoelde Nomen Nescio’s (naam onbekend).

De meeste zeeslachtoffer zijn vissers die in een storm terecht kwamen of rond de eerste of tweede wereldoorlog op een mijn voeren. Een bezoeker van de DNA-avond, een nabestaande uit Scheveningen, realiseert zich dat hij er niet zou zijn geweest als zijn vader wel met opa was meegevaren. “De Duitsers hadden in de oorlog de schepen geconfisqueerd. Toen ze in augustus 1945 weer vrijgegeven waren, wilde mijn vader, toen nog een jongen, dolgraag met mijn opa meevaren. ’Pa, mag ik mee?’, vroeg mijn vader tot drie keer toe. Gelukkig hield opa voet bij stuk dat hij maar moest thuisblijven.” Het schip van zijn opa keerde niet terug in de haven van Scheveningen, vermoeddelijk voer ze op een zeemijn.

Naar verwachting melden zich de komende tijd nog een aantal nabestaanden die alsnog hun DNA willen afgeven. Na de bijeenkomst in Katwijk, eind november vorig jaar, melden zich 21 nabestaanden op een later moment dan de 46 die tijdens de bijeenkomst al DNA afstonden.

Resultaat
De resultaten van het NFI voor de nabestaanden die in Katwijk en Scheveningen hun DNA afstonden zijn in het voorjaar te verwachten. Nabestaanden wier DNA-profiel geen match heeft opgeleverd, krijgen een brief. Nabestaanden van wie het DNA-profiel wel een match geeft, worden persoonlijk op de hoogte gesteld.

Meer… Politie, Muzee Scheveningen