Nautische cijfers haven Rotterdam: een veilig en druk jaar, iets minder schepen

2020 was een heel bijzonder jaar voor de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf. Ook in de haven domineerde Covid-19. De werkdruk nam aanzienlijk toe door de extra corona maatregelen. Door de manschappen moesten veel meer taken opgepakt worden, de continuïteit van het werk kwam echter niet in het geding. In de haven viel één ernstig ongeval te betreuren toen een tros brak op een schip. Het aantal scheepsbezoeken van zeeschepen dat Rotterdam bezocht, daalde met vier procent; van 29.491 naar 28.170.

Mardi Gras bunkert LNG bij LNG London (Ries van Wendel de Joode)
Eerste LNG-cruiseschip Mardi Grass bunkert LNG van bunkerschip LNG London in Rotterdam. Foto Ries van Wendel de Joode/HBR

‘Ik ben trots op mijn collega’s. Onder extreme omstandigheden hebben we de haven draaiende en veilig gehouden’, aldus (rijks)havenmeester René de Vries.

Veiligheid

Zowel de nautische veiligheidsindex voor ongevallen (8) als de safety environmental index voor inspecties (7,8) scoorden hoger dan het streefcijfer 7,5. Vanwege Covid-19 was het aantal inspecties en processen verbaal minder dan normaal, omdat de anderhalve meter afstand ook in de haven zo veel mogelijk werd nageleefd. Het aantal ongevallen (voornamelijk parkeerschades) steeg minimaal, van 113 naar 122.

Voor de veiligheid en orde op het water worden steeds vaker drones ingezet. Zo schakelt het Havenbedrijf regelmatig het Droneteam Gezamenlijke Brandweer in voor inspecties bij ongevallen en mogelijke morsingen. Ook de Inspectie Leefomgeving & Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert inspecties uit met drones. Bijvoorbeeld om uitstoot te meten en illegale ontgassingen te detecteren.

Het Havenbedrijf zelf organiseerde de eerste pakketlevering door een drone aan zeeschip de Pioneering Spirit.

Vitale sector

De haven is van vitaal belang voor Nederland. Hier arriveren ons voedsel, medicijnen en uiteenlopende grondstoffen. De Rotterdamse haven moest open blijven toen Nederland in maart ook in de ban van Covid-19 raakte.

‘We hebben gelijk een aantal maatregelen genomen om de haven 24/7 operationeel te houden. Alle opleidingen zijn tijdelijk stopgezet, we gingen over op een minimumbezetting voor op de vaartuigen en de operationele posten en we werken met zoveel mogelijk dezelfde bemanning. We komen alleen bij elkaar als het nodig is en we respecteren geldende maatregelen als de anderhalve meter afstand daar waar dat mogelijk is’, aldus René de Vries.

Grip 4: samenwerking in corona tijd

Sinds maart geldt voor de Veiligheidsregio Rotterdam GRIP 4. Dat is de hoogste mate van paraatheid. Dat komt alleen voor bij een ramp waar meerdere gemeenten bij betrokken zijn. De divisie Havenmeester is partner van de Veiligheidsregio. Er wordt intensief samengewerkt met de Veiligheidsdirectie, GGD en Gemeente Rotterdam en er is zeer regelmatig contact tussen Havenbedrijf, havenbedrijfsleven en de dienstverleners om de stand van zaken te bespreken en eventuele benodigde acties vast te stellen.

Ook de PHAR – Port Health Authority Rotterdam, een samenwerkingsverband tussen kustwacht, GGD, Veiligheidsregio, Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf – speelt een belangrijke rol in deze tijd. De ‘Maritime Declaration of Health’ – de gezondheidsverklaring die de schepen moeten invullen – was voorafgaand aan het uitbreken van Covid-19 slechts een formaliteit. Nu moeten schepen deze verplicht zorgvuldig invullen voordat ze in de haven arriveren. Dat heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 25.000 e-mails met afgegeven verklaringen.

René de Vries vindt het een taak van de havenmeester om scheepsbemanning in nood te helpen. Daarom hielp de Rotterdamse haven schepen die elders door Covid-19 waren gestrand. Dankzij die humanitaire aanpak, konden in Rotterdam 4.000 bemanningsleden van cruiseschepen worden gerepatrieerd. Het maakte Rotterdam extra geliefd onder zeelieden.

Bunkeren

Met het brandstof tanken door containerschip CMA CGM Jacques Saade en cruiseschip Mardi Gras werd LNG (vloeibaar aardgas) bunkeren in de haven in 2020 gemeengoed. De hoeveelheid LNG die werd gebunkerd, steeg met maar liefst 170 procent. Er zijn tegenwoordig zo’n tien LNG bunkerschepen actief in de regio Rotterdam.

De haven is nog steeds verreweg de grootste bunkerhaven van Europa. Het afgelopen jaar steeg de overslag daarvan, zie Rotterdam Bunker Port. Rotterdam wil ook de meest betrouwbare bunkerhaven zijn. Daarom introduceert de divisie Havenmeester op initiatief van de bunkermarkt en namens de gemeente per 1 februari van dit jaar de ‘bunkervergunning transporteur’. Inmiddels zijn 17 aanvragen voor een vergunning ingediend. Ze vertegenwoordigen 120 bunkerschepen.

Foto: Eerste LNG-cruiseschip Mardi Grass bunkert in Rotterdam, bunkerschip LNG London Foto Ries van Wendel de Joode/HBR