NBMS en EMCI versterken samenwerking

  • binnenland

Op 26 maart 2015 hebben EMCI en NBMS (Nederlands Bond Makelaars Schepen & Pleziervaartuigen) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee borgen EMCI en NBMS dat onafhankelijk toezicht, toetsing en certificering voor de beroepsgroep maritieme makelaars en taxateurs professioneel wordt geregeld en beschikbaar is.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst regelt ondermeer:
– Het erkennen van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten;
– Het erkennen van activiteiten en trainingen voor de permanente opleiding;
– Het per land kunnen inpassen van nationale wet- en regelgeving zodat de EMCI registratie en certificering in ieder land kan worden toegepast en effectief is;
– Het klacht- & tuchtrecht in samenhang met gedragsregels en procedure vereisten;
– De verdere internationalisering.

EMCI en NBMS hebben praktische afspraken gemaakt over de uitvoering en de toetsing van de bereikte resultaten.
NBMS is voorzitter van de waarborgcommissie. De waarborgcommissie in sinds 1 januari 2015 onderdeel van de International Certification Council (ICC Council). NBMS is daarmee binnen ICC Council leidinggevend v.w.b. de beroeps maritieme makelaars en taxateurs.

Nederlandse maritieme makelaars en taxateurs staan internationaal hoog aangeschreven en zijn marktleider. 95% van alle professionele maritieme makelaars en taxateurs in Nederland zijn lid van de NBMS. Via de NBMS is de inbreng van de Nederlandse beroepsgroep verzekerd en worden de hoogstaande Nederlandse standaarden doorvertaald naar internationale standaarden.
Binnen Nederland stemt NBMS haar inbreng af met ondermeer de HISWA bedrijvengroep jachtmakelaars. Hierdoor levert NBMS een onbetwiste sectorbrede bijdrage aan de registratie en certificering van jachtmakelaars en taxateurs.

EMCI en NBMS werken sinds 2002 samen. De nieuwe overeenkomst trekt de samenwerking naar een hoger peil en zorgt ervoor dat de professionele maritieme makelaars en taxateurs zich kunnen blijven onderscheiden van klungelaars en beunhazen.

Schepen en pleziervaartuigen kopen, verkopen en taxeren wordt goed, veilig, kosteneffectief en professioneel geregeld door NBMS makelaars & taxateurs die zijn geregistreerd en gecertificeerd door EMCI.

Meer… EMCI en NBMS

Related news

List of related news articles