NBZ wordt closed-end beleggingsfonds

 • binnenland

NBZ wordt een closed-end beleggingsfonds.

 • De handel in het aandeel op NYSE Euronext start woensdag 12 september 2012.
 • De koers van het aandeel wordt bepaald door vraag en aanbod en niet meer vastgesteld door NBZ zelf op basis van intrinsieke waarde.
 • Het fonds stopt met de uitgifte en inkoop van participaties.
 • Participaties kunnen worden omgewisseld in aandelen A en vice versa.
 • Notering en dividend luiden in het vervolg in euro’s.

De directie van NBZ heeft besloten NBZ om te vormen van een open-end in een closed-end beleggingsfonds. Vanaf woensdag 12 september 2012 zal NBZ een closedend fonds zijn en kan weer in het aandeel worden gehandeld op de Amsterdamse effectenbeurs. Sinds 13 april is de handel gestaakt, nadat NBZ had besloten de inkoop van aandelen tijdelijk op te schorten.

Directeur Diederik Tjeenk Willink: “NBZ moet haar liquide middelen kunnen gebruiken voor het doen van nieuwe investeringen en het uitbetalen van dividend. Onze liquiditeit is niet bedoeld om een klein deel van onze participanten tegemoet te komen door hun participaties in te kopen, terwijl de rest dan met een probleem blijft zitten. Tegelijkertijd wil je die participanten die hun aandelen willen verkopen omdat ze hun geld aan iets anders willen besteden, ook ter wille zijn. Uiteindelijk leidt dit dan tot deze stap. Een closed-end fonds, waarbij zonder tussenkomst van NBZ in het aandeel kan worden gehandeld.”

“Bang voor een te scherpe koersdaling ben ik niet. Ik verwacht eerder een koersdip, een periode van enkele weken waarin de koers zich moet zetten. Als de verkopers de komende weken hun hoofd koel houden en de handel op gang laten komen, zal de beurskoers uiteindelijk niet al te ver onder de intrinsieke waarde uitkomen. Onze langetermijnbeleggers zullen er nagenoeg niets van merken. Na verloop van tijd, zodra we weer kunnen investeren, gaat ook de beurskoers omhoog.”

Handelen in aandeel NBZ vanaf 12 september 2012

 • NBZ speelt geen rol meer bij de handel in het aandeel. NBZ koopt geen aandelen meer in en geeft ook (behoudens nieuwe emissies in de toekomst) geen nieuwe aandelen meer uit.
 • Alle handel in de 337.051 uitstaande deelnemingsbewijzen (participaties en aandelen) loopt nu via de effectenbeurs.
 • De maandelijkse handelsdag voor participanten op de 16e van de maand is vervallen.
 • Bezitters van participaties NBZ moeten deze eerst omwisselen tegen aandelen A alvorens zij deze (via de effectenbeurs) kunnen verkopen. Hiervoor kunnen omwisselformulieren worden gedownload op de website van NBZ. Het omwisselen duurt ongeveer één week.
 • Notering gaat in euro’s. Ook het dividend zal in euro’s worden genoteerd en uitgekeerd.
 • NBZ krijgt een nieuwe ISIN-code — NL 0010228730 — omdat het aandeel NBZ nu op de equitysectie van NYSE Euronext wordt verhandeld.
 • De uitgifte van de huidige participaties en aandelen is verantwoord in het Prospectus 2011. Hieraan is nu een supplement toegevoegd waarin de gevolgen van de omzetting worden behandeld. Dit supplement kan worden gedownload via de website van NBZ

Meer… Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV

 

 

 

Related news

List of related news articles