NEA ziet trendbreuk in kostprijsontwikkeling binnenvaart

Samen met het CBRB heeft NEA een internet enquête uitgezet om recente informatie uit de markt te verkrijgen over de kostenontwikkelingen in 2008. Dit jaar stegen de kosten per reis in de binnenvaart met extreme waarden tussen 10 en 17% ten opzichte van 2007. Vooral de sterk opgelopen brandstofkosten in het eerste semester van 2008 en de waardestijging van schepen zijn hiervan de oorzaak. In het laatste kwartaal van 2008 is er echter een duidelijk omslag te zien. Voor 2009 wordt dan ook een daling voorzien van de kostprijzen voor reizen in de binnenvaart. Deze daling wordt geraamd op 6 tot 20%, afhankelijk van het marktsegment en type reis.

De bepalende factor van de kostprijzen voor 2008 was de brandstof. Gemiddeld was er in 2008 een stijging van gasolieprijs 29% ten opzichte van 2007. Na een record gasolieprijs in de zomer zijn thans de brandstofprijzen gedaald. Voor 2009 wordt een gasolieprijs verwacht op het niveau van 4 à 5 jaar geleden.

De waardestijging van schepen was gemiddeld ongeveer 7,5%. Dit heeft vooral gevolgen voor de kapitaalkosten en de verzekeringskosten. De waardestijging van schepen is tot stilstand gekomen en zou zelfs kunnen omslaan in een daling. Opvallend was ook de grote kostenstijging in de reparaties en het onderhoud, met bijna 10%. De werven hadden goed gevulde orderportefeuilles en rekenden hoge prijzen vanwege de beperkte capaciteit.

De arbeidskosten stegen in 2008 met gemiddeld 5,1% ten opzichte van 2007.

Na een aanhoudende stijging van de kostprijzen in de binnenvaart de afgelopen jaren, ziet de raming voor 2009 er heel anders uit. Wanneer de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, dan ziet NEA een bescheiden stijging van 1% tot 2,5% voor 2009. Dit komt vooral door de stijging van verzekeringspremies en arbeidskosten.

In het wegvervoer worden er hogere stijgingen verwacht (exclusief brandstofkostenontwikkeling), van 3 à 4%. In vergelijking met het wegvervoer valt op dat de kostprijs van de binnenvaart veel gevoeliger is voor fluctuaties van de brandstofprijzen. De concurrentiepositie van binnenvaart in vergelijking met wegvervoer wordt daardoor iets gunstiger in 2009.

In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zal begin januari het volledige rapport beschikbaar komen. Het CBRB zal dit voor de leden ter beschikking stellen. De rapporten kunnen ook bij NEA worden besteld via internet www.nea.nl of per telefoon: 079 322 2306.

Er is een algemeen rapport waarbij er doorrekeningen zijn gemaakt voor diverse segmenten (motorvrachtvaart, duwvaart, tankvaart, containervaart, koppelverbanden). Daarnaast is er een zeer gedetailleerd rapport te verkrijgen over het vervoer van zand en grind.

Bron: CBRB, 06-01-2009;