Nedcargo Logistics rekent conjunctuurtoeslag per 1 oktober 2018

Nederland en België beleven een hoogconjunctuur. Welke extra kosten met zich mee brengt in de logistiek. Nedcargo gaat deze kosten doorberekenen aan haar klanten met een conjunctuurtoeslag die per 1 oktober 2018 op elke binnenkomende pallet van toepassing zal zijn. Nedcargo informeerde vorige week haar klanten dat zij al langere tijd problemen heeft bij het verwerken van de sterke gestegen groei. Door grote drukte gecombineerd met stijgende capaciteitsproblemen in de markt komt de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang.

Foto: Nedcargo gaat toeslag rekenen per 1 oktober.

De toeslag omvat het gehele proces van inslag, opslag, uitslag tot aan eventuele uitlevering aan de eindklant. Nedcargo kiest ervoor om een toeslag in te stellen zodat het op een snelle, eenduidige en transparante manier met de klant kan worden verrekend.

De hoogconjunctuur zorgt voor grote drukte, stijgende volumes en capaciteitstekorten. Deze problematiek speelt al langere tijd en de situatie is de laatste weken verder verergerd, zonder uitzicht op een structurele verbetering op korte termijn. Het volume gaat verder toenemen richting einde jaar. De opvang en verwerking van de sterke groei brengen voor Nedcargo veel extra kosten met zich mee. Nedcargo heeft deze kosten gedurende langere tijd zelf gedragen, maar kunnen dit niet langer doen en zien zich genoodzaakt om een deel van deze extra kosten op korte termijn door te berekenen om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen, zo meldt het bedrijf aldus Nedcargo.

Vanaf 2019 zullen de gestegen kosten in de tarieven verwerkt worden.

Directeur-Eigenaar van Nedcargo Diederik Antvelink zegt dat er naast een toeslag de komende maanden ge-evalueerd gaat worden hoe de gestegen kosten in 2019 in de tarieven verwerkt gaan worden. Het lijkt een structureel probleem te zijn: complexere dienstverlening, chauffeurs tekort, stijgende kosten voor onderhoud, dieselprijs en stijgende loonkosten.

“Wij maken ons bedrijf duurzaam de komende 2 jaar: met nieuwe schonere vrachtwagens, betere dienstverlening en een aantal duurzaamheid maatregelen. Wij kunnen dit doen omdat wij met de juiste tarieven en de langere contracten die we nu afsluiten met de klant weer flink kunnen investeren. Na de verkoop van de divisie Nedcargo Multimodal hebben de aandeelhouders een substantieel deel van de opbrengst ge-herinvesteerd in Nedcargo om naar een duurzame gezonde dienstverlening te gaan”, aldus Antvelink