Nederland gidsland voor gezonde oceanen en voedselzekerheid

Mondiale oceanentop 22 tot 25 april opent in World Forum, Den Haag

Meer dan 600 vertegenwoordigers uit 80 landen maken tijdens de Global Oceans Action Summit in Den Haag afspraken voor gezondere oceanen en meer voedselzekerheid. Nederland is door de FAO en Wereldbank gevraagd als gastheer vanwege de leidende rol in het beschermen van zeeën en verduurzamen van visserij. De top leidt tot een actie-agenda voor de komende jaren. Daarnaast sluiten overheden en bedrijven partnerschappen voor blauwe groei.

duurzame-vislijn-breed620Duurzaam vissen met behulp van een lijn 

Lef
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken bij opening van de top: “Overbevissing, voedseltekorten en oceaanvervuiling verdwijnen niet zonder slag of stoot. Daar is lef voor nodig om ecologie en economie in balans te houden. Wij moeten lokale ideeën, bijvoorbeeld om slimmer en duurzamer te vissen, overal ter wereld een kans durven geven. Anders lukt het ons niet om oceanen schoon te houden en de groeiende wereldbevolking – 9 miljard mensen in 2050 – nog steeds vis op het menu te laten hebben.”

Vraag naar vis zal verdubbelen
Internationale afspraken zijn cruciaal in de strijd tegen overbevissing, klimaatverandering en vervuiling. De wereldzeeën leveren de helft van ons zuurstof. 660 miljoen mensen zijn in hun eerste levensbehoefte afhankelijk van vis. Volgens een prognose van de FAO verdubbelt de vraag naar vis de komende twintig jaar. Nu al levert vis 17% van de gegeten dierlijke eiwitten op de wereld.

Topoverleg voor meer blauwe groei
Op donderdag 25 april schuiven regeringsleiders, ceo’s, en ngo-directeuren aan voor topoverleg om te komen tot een actie-agenda en financiële investeringen. Daarnaast sluiten landen en bedrijven partnerschappen op het gebied van blauwe groei. Eerder sloten Nederland en Indonesië al een partnerschap in dat kader. Momenteel gaat 30% van de visvangst in de archipel verloren. Nederland zet kennis in om kleine vissers te helpen de productie te verhogen door betere opslagmethoden.

De top wordt mede georganiseerd door de Wereldbank, FAO en de overheden van Grenada, Indonesië, Mauritius, Noorwegen en de Verenigde Staten. John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, organiseert de volgende top en geeft daarmee navolging aan de afspraken die in Den Haag worden gemaakt.

Árni M. Mathiesen, assistent directeur-generaal voor Visserij en Aquacultuur van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties: “Gezonde oceanen spelen een centrale rol in het oplossen van een van de grootste problemen van de 21e eeuw – hoe voeden we 9 miljard mensen in 2050? We moeten nu met de benodigde snelheid en schaal handelen om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Dat kan alleen als we samenwerken met alle betrokkenen, partnerschappen sluiten en duurzame groei aanjagen.”

Juergen Voegele, directeur Landbouw en Milieudiensten Wereldbank: “De oplossingen om ecologische en economische vraagstukken op zee in balans houden, zijn beschikbaar. Wij hebben de kans om onze inzet op één lijn te brengen en oplossingen lokaal in te zetten. Met publiek private partnerschappen en gedeelde methodes kunnen we de oceaan gezond houden en zorgen voor voedsel en banen voor gemeenschappen overal ter wereld.”

Noordzee: extra bescherming en duurzamer vissen
Naast internationale afspraken wijst Nederland naar verwachting voor de zomer grote gebieden in de Noordzee aan als beschermd natuurgebied na overleg met alle partijen. Het gaat daarbij om Friese Front (288.000 hectare), Klaverbank (123.500 hectare) en Doggersbank (471.500 hectare), een oppervlakte samen ter grootte van Gelderland en Overijssel.

Begin 2015 starten bovendien pilotprojecten in de Noordzee om schelpenbanken te herstellen. Deze banken zijn essentiële kraamkamers voor vis. Ook verduurzaamt de Nederlandse visserij in hoog tempo, onder meer door het gebruik van innovatieve technieken, zoals pulsvissen. Hierdoor zijn minder sleepnetten nodig, wordt de bodem van de Noordzee met rust gelaten en vermindert het brandstofverbruik met 50%. Daarnaast zijn in het afgelopen jaar extra gebieden aangewezen waar de Noordzeebodem volledig met rust moet worden gelaten.

Meer… Rijksoverheid