Nederland herkozen in raad van IMO

Nederland is herkozen als lid van de raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De raadszetel wordt de komende twee jaar bezet door functionarissen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De actieve rol die Nederland speelt in de IMO en het grote belang van de Nederlandse maritieme sector en de zeehavens, hebben bijgedragen aan de herverkiezing.

De raad, die tweemaal per jaar bij elkaar komt, stuurt als een soort dagelijks bestuur de Internationale Maritieme Organisatie aan. Naast de Assemblee met alle lidstaten en de raad bestaat IMO uit vijf commissies die werkzaam zijn op het gebied van maritieme veiligheid, beveiliging, milieu, facilitatie, technische samenwerking en wetgeving.

De Internationale Maritieme Organisatie is als onderdeel van de VN verantwoordelijk voor de wereldwijde regelgeving op het gebied van de zeescheepvaart.