Nederland verlengt bijdrage antipiraterijmissie in Somalië

Nederland neemt ook volgend jaar deel aan de antipiraterijmissie Atalanta van de Europese Unie voor de kust van Somalië. In het najaar van 2017 wordt er gedurende 10 weken 1 marineschip ingezet. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Koenders van Buitenlandse Zaken, Hennis-Plasschaert van Defensie en Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet verlengt de deelname aan Atalanta met 1 jaar tot eind 2017. Van begin september tot medio november zal Nederland het amfibisch transportschip Zr. Ms. Rotterdam inzetten voor de kust van Somalië. Het schip is voorzien van een boordhelikopter, een boardingteam en medische faciliteiten.

Nederland doet al 8 jaar mee aan antipiraterijmissies in de wateren bij Somalië. Sinds medio 2012 is er geen succesvolle kaping van een koopvaardijschip meer geweest. Omdat de dreiging van piraterij echter nog niet voorbij is, blijft piraterijbestrijding voor de kust van Somalië nodig.

Jaarlijks varen er 20.000 tot 30.000 schepen langs de kust van Somalië
De Nederlandse inzet draagt direct bij aan het veiligstellen van handelsroutes en de toegang tot grondstoffen. Jaarlijks varen er 20.000 tot 30.000 schepen langs de kust van Somalië, waarvan er velen onderweg zijn naar de haven van Rotterdam. Het is daarom volgens het kabinet van belang het afschrikwekkende effect van marineschepen te behouden.

Somalië in staat stellen om ook zelf piraterij te bestrijden 
Naast het bestrijden van piraterij op zee stelt het kabinet dat het eveneens nodig is Somalië in staat te stellen zelf piraterij te bestrijden en te werken aan de stabiliteit van het land om onderliggende oorzaken van piraterij aan te pakken. Daarom blijft Nederland in 2017 ook bijdragen aan de EU-training van het Somalische leger en de opbouw van Somalische maritieme instituties.