Nederlands grote rivieren. Drie eeuwen strijd tegen overstromingen

  • binnenland

Wateroverlast_bij_Ellecom

Nederland heeft een internationale reputatie op het gebied van watermanagement en veilige oplossingen daaromtrent. Het is dan ook één van de Nederlandse topsectoren. Water is al eeuwenlang onze vriend en onze vijand. We gebruikten onze rivieren voor het vervoer van goederen en personen, anderzijds overstroomden die rivieren ons land veelvuldig. Op 13 november verschijnt bij Matrijs Nederlands grote rivieren. Drie eeuwen strijd tegen overstromingen, een boek dat ingaat op de historie van het Nederlandse watermanagement, geschreven door waterbouwkundige Ton Burgers.

Driehonderd jaar geleden gaven de grote rivieren grote problemen: ze vormden een bedreiging voor onze welvaart en zelfs voor ons bestaan. Rivieroverstromingen hebben mensen herhaaldelijk in de diepste ellende gebracht. Alleen door in te grijpen in de loop van de rivieren konden die dreigingen worden afgewend. De rivieren van nu zijn daarom grotendeels door ons gevormd en de door ingenieurs uitgedachte ingrepen hebben onze omgeving sterk beïnvloed. Door te kijken naar het verleden poogt Nederlands grote rivieren antwoorden te vinden op vragen als: waarom koos men voor deze ingrepen? En welke strijd tussen verschillende bestuurslagen ging vooraf aan de totstandkoming daarvan? Hoe verschilden zelfs de meningen van de deskundigen onderling? En hoe zit dat nu met hedendaagse programma’s als Ruimte voor de rivier als antwoord op de aan de orde zijnde problemen? Het verleden kan ons over dergelijke zaken veel leren. Aan de hand van (historische) kaarten en ander beeldmateriaal wordt in dit boek briljant duidelijk hoe de situatie door de tijd heen veranderd is. We zullen in het boek zien, dat zelfs in het verleden verworpen oplossingen nu toch weer bovenkomen. Ook de internationale context van programma’s als Ruimte voor de rivier als antwoord op klimaatprobleem komt uitgebreid aan bod in deze nieuwe uitgave van Matrijs.

Auteur Ton Burgers (Brielle, 1946) is in 1970 afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Technische Universiteit Delft, met als specialisatie waterbouwkunde. Hij heeft dertien jaar gewerkt bij Boskalis, elf jaar bij het Waterloopkundig Laboratorium/Delft Hydraulics, waarvan zes jaar als directeur van de divisie Havens, Kusten & Offshore Technologie, en elf jaar bij Royal Haskoning als directeur van de divisies Internationaal en Water. Vrijdag 13 november zal zijn prachtige overzichtswerk gepresenteerd worden als afsluiting van de Waterbouwdag 2014.

Nederlands grote rivieren. Drie eeuwen strijd tegen overstromingen.
Auteur: Ton Burgers | 352 blz. | 22 x 28 cm | genaaid gebonden
ISBN 978-90-5345-483-1
Prijs: € 39,95 tot 1 juni 2015, daarna € 49,95
Te koop op www.matrijs.com en in de boekhandel

Related news

List of related news articles