Nederlandse bedrijven gaan samenwerken met Port of Fujairah

  • buitenland

Havenbedrijf Amsterdam, STC-Group Holding en Iskes Towage & Salvage hebben een Memorandum of Understanding (MoU) getekend in Amsterdam met Port of Fujairah (PoF), één van de grootste olieopslag en bunker hubs ter wereld en belangrijke multipurpose haven van de Verenigde Arabische Emiraten. De overeenkomst is gericht op verdere strategische samenwerking.

De haven van Fujairah is de afgelopen decennia enorm gegroeid. De haven ligt aan de oostkust van de Verenigde Arabische Emiraten en daarmee nog voor de waterweg langs Iran. Mede dankzij deze strategische ligging is de haven veranderd van een regionale multipurpose haven tot een grote speler in de mondiale olieketen en belangrijke multipurpose haven voor de Verenigde Arabische Emiraten. PoF wil deze marktpositie verder uitbouwen. Daarnaast wil het de maritieme operaties in de haven verder verbeteren om te voldoen aan de standaard die past bij een vooraanstaande haven.

Als onderdeel van Amsterdam Port Consultants (APC), een stichting gericht op havengerelateerd advies en bestaande uit partners met een sterke band met Amsterdam, hebben Havenbedrijf Amsterdam, STC-Group en Iskes in 2015 de maritieme operaties in de haven van Fujairah onderzocht en aanbevelingen gedaan. Deze zijn sindsdien geïmplementeerd. Iskes en STC-Group hebben onder andere trainingsprogramma’s opgesteld voor het personeel van PoF. Na beëindiging van het implementatietraject wordt de succesvolle samenwerking nu verder voortgezet.

De haven van Amsterdam is de grootste benzine hub in Noordwest-Europa, wat beide havens tot belangrijke centra maakt in de internationale olieketen. De aanwezigheid bij de ondertekening van de MoU van Zijne Koninklijke Hoogheid Sjeik Saleh Al Sharqi, voorzitter van PoF, onderstreept het belang van de samenwerking. In de olieproductenmarkt kan door kennis te delen en op commercieel vlak samen te werken wederzijds direct toegevoegde waarde worden behaald, maar de samenwerking kent een bredere scope. Ook op andere gebieden kunnen namelijk voordelen worden behaald. De partijen gaan onder andere op zoek naar nieuwe goederenstromen tussen hun havens en het creëren van kansen voor Amsterdamse bedrijven in het Midden-Oosten.

Koen Overtoom, CEO van Havenbedrijf Amsterdam: “Wij zijn een echte Port of Partnerships. Wij zijn altijd op zoek naar sterke, langdurige relaties met organisaties, zoals STC-Group en Iskes, en andere havens. Met Port of Fujairah hebben we een partner gevonden die een grote rol speelt in een keten die van groot belang is voor de haven van Amsterdam en die snelle ontwikkelingen doormaakt. Wij kijken uit naar het voorzetten van deze strategische partnership en de voordelen die het beide partijen zal brengen.” Mousa Murad, algemeen directeur van PoF, bevestigt dit: “Port of Fujairah is sterk gegroeid de afgelopen jaren. Wij zijn erg trots op alles wat we hebben bereikt, maar wij erkennen ook dat de steun van partners fundamenteel is in het behouden en uitbreiden van onze positie.”

Photo:

Related news

List of related news articles