Nederlandse bedrijven vrezen monopolievorming zeevaart

Nederlandse bedrijven vrezen een afnemende concurrentie tussen rederijen door monopolievorming. Dit blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit onder handels- en productiebedrijven die zijn aangesloten bij EVO.

De Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht in opdracht van EVO hoe servicegericht rederijen zijn. De leden van EVO beoordeelden de rederijen waarmee zij de afgelopen twaalf maanden werkten.

Keuzevrijheid
EVO wil dat de keuzevrijheid van bedrijven voorop blijft staan. Individuele rederijen moeten zich daarom blijven onderscheiden op punten als betrouwbaarheid, communicatie, prijs en vaarroutes, stelt de verladersorganisatie.

Meer… EVO