Nederlandse, Duitse en Deense Waddenzeehavens werken samen voor de Waddenzee

Nederlandse, Duitse en Deense Waddenzeehavens hebben op 17 mei tijdens de Wadden Seaport Conference in Port of Harlingen een Letter of Intent getekend. Met de Letter of Intent spreken de organiserende Waddenzeehavens uit om verantwoordelijkheid te nemen voor het respectvol omgaan met de Waddenzee en kondigen zij een verregaande samenwerking aan met het uitwisselen van best practices.

De Letter of Intent wordt vandaag door de directeur van Groningen Seaports, Cas König, besproken tijdens de Trilaterale Waddenzee regeringsconferentie in Leeuwarden. Hier wordt de Letter of Intent naast de concept Verklaring van Leeuwarden gelegd. In de regeringsverklaring maken de regeringen opnieuw plannen voor de komende vier jaar. De havens gaan ervaringen delen over duurzame havens en met andere partners samenwerken om het Werelderfgoed Waddenzee te beschermen.

Voorzitter Waddenzeehavens Tineke Netelenbos: “Sinds 2014 is er veel vooruitgang geboekt. Ik vind het ontzettend veelbelovend dat zoveel havens samen zo actief zijn om een bijdrage te leveren aan dit gebied. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat er nog veel vooruitgang te boeken is, zeker als we ons beseffen dat er enkele Waddenzeehavens nog geen onderdeel van het EcoPort-netwerk zijn.”

Wadden Seaports
Op de conferentie zijn maar liefst 21 best practices gepresenteerd, uiteenlopend van oliebestrijdingsapparatuur voor waddengebieden en schonere scheepvaart, tot aan energietransitie bij havens en technieken die voorkomen dat organismen uit het buitenland een plaag worden. Bekijk de best practices op www.waddenseaports.com

Pact van Marrum
Ook is er op de conferentie het Pact van Marrum ondertekend door de Nederlandse havens en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN). Voor afspraken over de ontwikkeling van de havens in het kwetsbare werelderfgoed Waddenzee.

Coalitie Wadden Natuurlijk
CWN is een samenwerkingsverband van de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting WAD en Vereniging Natuurmonumenten.

EcoPort-certificaten
Secretaris-Generaal Isabelle Ryckbost van European Sea Port Organisation (ESPO) reikte op de conferentie een EcoPort-certificaat uit aan drie Duitse en vier Nederlandse havens. Dit certificaat borgt de duurzame ontwikkeling van havens. Lloyds register toetst of de havens aan de gestelde duurzaamheidseisen voldoen en vraagt iedere twee jaar om verbeteringen uit te voeren, zodat de havens steeds beter presteren.

13e Trilaterale Waddenzee regeringsconferentie
De conferentie was georganiseerd ter voorbereiding van de 13de Trilaterale Waddenzee regeringsconferentie op 18 mei in Leeuwarden. Dit is een vier jaarlijkse regeringsverklaring van “natuurministers” uit Denemarken, Duitsland en Nederland, waarin wordt teruggekeken op wat de afgelopen vier jaar onder Nederlands voorzitterschap is bereikt.