Nederlandse vissector ziet waarde aanvoer dalen

DEN HAAG – De waarde van de in Nederland aan land gebrachte zeevis is vorig jaar gedaald. Exclusief de mosselen ging het om een bedrag van 365 miljoen euro tegen 427 miljoen euro in 2001. Dit blijkt uit dinsdag gepubliceerde gegevens van het Productschap Vis.

De aanvoer van mosselen had een waarde van bijna 64 miljoen euro tegen 80 miljoen euro in het voorgaande jaar. Daarmee komt de waarde van de totale aanvoer op de elf zeevisafslagen en de mosselveiling in Nederland op 429 miljoen euro tegen 507 miljoen euro in 2001.

Volgens het Productschap is de daling, zowel in waarde als in kilo’s, grotendeels te verklaren door de afname van de quota van schol en tong. Dat zijn voor de Nederlandse vissector de belangrijkste vissoorten uit de Noordzee.

Bron: Leeuwarder Courant, 06-05-2003;

Related news

List of related news articles