Nederlandse vissers mogen stuk minder vangen in 2019

  • binnenland

De Nederlandse vissers mogen het komende jaar veel minder haring, kabeljauw en tong vangen. Het quotum voor horsmakreel, tarbot en griet is omhoog gegaan. De Europese visserijministers en de Europese Commissie hebben hierover afgelopen dagen in Brussel een akkoord bereikt.

De belangenvereniging VisNed is teleurgesteld, het tongbestand bevindt zich ruim binnen de veilige grenzen volgens VisNed, maar ondanks de inzet is de voorgestelde korting op tong nauwelijks verlaagd. De gecombineerde Total Allowable Catch (TAC) van Tarbot en Griet is verhoogd, maar over het algemeen toch een beeld van aanzienlijke verlagingen om aan de heel strenge beheerbepalingen in het kader van de Maximaal Duurzame Oogst te blijven doen, aldus de belangenvereniging.

Belangrijkste Noordzeequota voor 2019 (ten opzichte van 2018)

Vissoort EU Quotum
Tong -20%
Schol -12%
Tarbot, griet +14%
Kabeljauw -33%
Rog 0%
Haring (Noordzee) -36%
Makreel -20%
Horsmakreel (westelijke wateren) +18%

 

Tong is de belangrijkste commerciële visserij voor Nederlandse kotters. De Europese visserijministers zijn voor deze soort een vermindering van 20 procent overeengekomen. Wel blijven hiermee de benodigde vangstmogelijkheden voor de Nederlandse vissers voldoende in stand. Minister Schouten: “Veel visbestanden zijn in goede conditie. Dat betekent dat voor steeds meer commerciële vissoorten ‘geoogst kan worden uit de rente’, met als doel een duurzame visserij die ook op lange termijn voor vissers een goede boterham kan opleveren.”

Aanlandplicht

De visserijministers hebben ook afspraken gemaakt over de aanlandplicht. Vanaf 1 januari moeten alle bijvangsten (ook ondermaatse vis) van gequoteerde soorten aan wal worden gebracht. Er zijn uitzonderingen van kracht  indien de (teruggegooide) vis een hoge overlevingskans heeft of vissers aantonen dat het ze lukt selectief te vissen op een bepaalde soort of maat vis. Nederland heeft in een eerder stadium uitstel van de aanlandplicht verkregen voor schol en tarbot (1 jaar) en rog (3 jaar). Nederlandse vissers testen momenteel diverse methodes, zoals een project met netaanpassingen, om selectiever te vissen en de overlevingskans van bijvangst te vergroten.

Visquota

De Europese visserijministers en de Europese Commissie beslissen elk jaar in december over de totale vangsthoeveelheden (total allowable catches, TAC’s) voor het komende jaar. De TAC’s zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies van onder andere de International Council of the Exploration of the Sea (ICES), het principe van maximale duurzame opbrengst (MSY) en op de meerjarige beheerplannen. De quota voor de Nederlandse visserijsector en voor de individuele vissers worden vervolgens met een vaste verdeelsleutel afgeleid van de totale vangsthoeveelheden.

 

Photo:

Related news

List of related news articles