Nederlandse zeehavens willen half miljard per jaar

De zeehavens Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en Zeeland vormen gezamenlijk de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ).  De organisatie wil in het nieuwe regeerakkoord een half miljard euro per jaar van het Rijk ontvangen om zo de structuur van de zeehavens toekomstgericht te maken. 

BOZ-voorzitter Ronald Paul, COO van Havenbedrijf Rotterdam: “We staan als zeehavens voor een enorme uitdaging op het gebied van energie en klimaat, het verduurzamen van industrie en transport en het breed toepasbaar maken van ICT. En juist de concentratie van industrie, energie en logistiek in de havengebieden biedt een unieke kans om op al deze gebieden forse transitie-resultaten te kunnen bereiken.”

Belang van havensector van nationaal belang
BOZ bepleit een gerichte investeringsgolf, ook van de overheid. Immers, het economisch belang van de havensector is van nationaal belang: de jaarlijkse overslag van in het totaal 600 miljoen ton maakt 336.000 banen en een toegevoegde waarde van 38 miljard euro mogelijk. BOZ meent dat het nationaal economisch belang een Rijksbijdrage aan het Structuurfonds rechtvaardigt.

BOZ-voorzitter Ronald Paul: “Een rijksbijdrage van 500 miljoen euro per jaar herstelt onze concurrentiepositie met de buurlanden en co-financiering nodigt de zeehavens uit om gericht te investeren in een toekomstgerichte structuurversterking, daar hebben we allemaal belang bij.”

BOZ zal haar voorstel voor een Structuurfonds aanbieden aan de formateur en de politieke partijen in de Tweede Kamer.