Nederlandse zeevloot krijgt minder lastige inspecties

De Nederlandse vloot krijgt in de toekomst wat minder te doen met inspecties naar de zeewaardigheid van de schepen. Dat is het neveneffect van de aanscherping van de havenstaatcontrole waarover de Europese ministers in Brussel overeenstemming bereikten.

Bron: Nieuwsblad Transport, 12-12-2006;