NHL organiseert eindsymposium ‘Chemicaliënbestrijding op het water’

Het lectoraat Maritiem, Marien Milieu en Veiligheidsmanagement van NHL Hogeschool presenteert op woensdag 26 oktober van 13.30 tot 17.00 uur de uitkomsten van het SIA-RAAK-project ‘Chemicaliënbestrijding op het water’. Hiervoor is twee jaar lang onderzoek gedaan naar de risico’s van chemicaliënongevallen op het water, bestrijdingsmethoden, detectie van vrijgekomen stoffen en de juridische aspecten wat betreft chemicaliënongevallen.

Naast de uitkomsten van het onderzoek, wordt aandacht besteed aan het handboek ‘Chemical Spill Response’. Dit handboek is ontwikkeld door het lectoraat Maritiem, Marien, Milieu en Veiligheidsmanagement van NHL Hogeschool, in samenwerking met verschillende partijen. Het boek vormt een breed gedragen antwoord op een maatschappelijk probleem. Lector Wierd Koops: “De Olieramp bij de golf van Mexico vorig jaar heeft bewezen dat er nog veel winst valt te behalen op het gebied van bestrijding op het water”. Om op een symbolische manier de resultaten van het onderzoek terug te geven aan de maatschappij, reiken we tijdens het symposium het eerste exemplaar uit.

Lectoraat Maritiem, Marien Milieu en Veiligheidsmanagement
Het lectoraat Maritiem, Marien Milieu en Veiligheidsmanagement wil een maatschappelijke bijdrage leveren aan de veiligheid van maritieme sectoren en de kustregio’s. Daarnaast maakt het zich sterk voor het duurzaam gebruik van de zeeën en oceanen. Het lectoraat staat onder leiding dr. Wierd Koops en is vooral bedoeld als (inter)nationaal herkenbare ingang voor overheid en maritieme bedrijfssectoren die professionele ondersteuning zoeken bij het oplossen van vraagstukken aangaande calamiteiten op het water.

Meer… NHL Hogeschool