Nieuw distributiecomplex op Waalhaven Zuid

Hilgersweg nieuw DC  groter afb

ProDelta Real Estate en het Havenbedrijf Rotterdam gaan bijna 4 hectare van het bedrijventerrein Waalhaven Zuid ingrijpend herontwikkelen. Het Havenbedrijf sloopt, gefaseerd, de huidige loodsen aan weerszijden van de Hilgersweg. Deze verliest zijn openbare functie en wordt onderdeel van het complex Distriport Waalhaven dat ProDelta ontwikkelt. Het bedrijf bouwt in twee fasen ruim 32.000 m2 ruimte voor de op- en overslag van koopmansgoederen. Hiermee is (exclusief grond) een investering gemoeid van circa €14 miljoen. Met de sloop van de bestaande gebouwen voor fase 1 wordt nog deze maand begonnen. De bouw start snel hierna en de verwachte oplevering is in januari 2015.

Waalhaven Zuid
Het Waalhavengebied speelt al ongeveer 100 jaar een belangrijke rol in de ontwikkeling van de haven en heeft nog altijd een grote economische waarde. Door de ligging binnen de ruit van Rotterdam en de goede bereikbaarheid is de Waalhaven een aantrekkelijke plek voor haven gerelateerde bedrijven. Daarom is het gebied in de jaren ’90 gerevitaliseerd, met als resultaat onder andere de kantorenontwikkeling aan Waalhaven Oost- en Zuidzijde.

Sinds enkele jaren ontwikkelt het Havenbedrijf een nieuw vitaliseringsplan voor het bedrijventerrein Waalhaven Zuid. Hier is een deel van het bestaande vastgoed sterk verouderd en sluit niet meer aan bij de huidige marktbehoefte. Het Havenbedrijf heeft de afgelopen jaren al het nodige versnipperde en verouderde vastgoed gekocht met het doel de herontwikkeling van oude gebieden mogelijk te maken.

ProDelta
ProDelta Real Estate is sinds 1946 jaar actief als ontwikkelaar en belegger in logistiek en industrieel vastgoed. De vastgoedportefeuille bestaat uit ruim 500.000 m² bebouwing verdeeld over 120 hectare terrein. Het zwaartepunt van de vastgoed activiteiten ligt in de delta en het achterland van de Rotterdamse haven, de provincie Brabant en de haven van Antwerpen. Uitbreiding van de portefeuille wordt gezocht in bestaande projecten, maar ook in grootschalige (her)ontwikkellocaties.

Meer… Port of Rotterdam