Nieuw kanaal naar Frankrijk scheelt 25 sluizen

Het Belgische binnenvaartverkeer op Frankrijk zal de komende 25 jaar bijna verdubbelen. De haven van Gent verwacht de overslag van binnenvaart al in tien jaar te verdubbelen. Dat blijkt uit schattingen van Waterwegen en Zeekanaal, de beheerder van Vlaamse waterwegen, en de Gentse havenautoriteiten.
In Parijs werden de plannen voorgesteld voor het nieuwe kanaal “Seinie-Nord Europe” dat vanaf 2011 moet worden aangelegd.

Bron: De Morgen, 04-12-2008;