Nieuw keurmerk voor stillere scheepvaart in havens

Een nieuw keurmerk moet havens de mogelijkheid bieden om stillere scheepvaart te belonen. Neptunes presenteerde vandaag, donderdag 28 maart, dit ‘noise label’ op hun conferentie in Rotterdam. “Zeeschepen kennen tot nu toe internationaal alleen geluidseisen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Maar omwonenden van ligplaatsen kampen soms ook met geluidoverlast”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

LNG tanker bij Gate in Rotterdamse haven. Foto, Kees Torn.
LNG tanker bij Gate in Rotterdamse haven. Foto, Kees Torn.

“Vandaar dat Havenbedrijf Rotterdam twee jaar geleden het initiatief heeft genomen tot de vormgeving van Neptunes. We beseffen dat het in dit stadium vooral gaat om missionarissenwerk, maar we zijn blij met deze eerste stappen naar mogelijke geluidreductie door de scheepvaart.”

Neptunes

Neptunes staat voor Noise Exploration Program To Understand Noise Emitted by Seagoing Ships. Op de conferentie kwam de projectorganisatie met een gids vol aanbevelingen voor maatregelen, kwalificering en vermindering van geluidsemissies door schepen op hun ligplaatsen in havens. Naast de Rotterdamse haven zijn ook de havens van Amsterdam, Turku, Hamburg, Vancouver, Gothenburg, Cork, New South Wales, Koper, Stockholm en Kopenhagen-Malmö bertrokken bij dit initiatief.

De International Association of Ports & Harbors (IAPH) Environmental Ship Index voor duurzame scheepvaart heeft aangegeven ook geïnteresseerd te zijn in het label.

Meetprotocol

Basis voor het keurmerk is een meetprotocol dat door Neptunes is opgesteld. Door het uniform meten van het geluid van schepen is het mogelijk om verschillende type schepen te classificeren van 0 tot 100 punten. Het gaat daarbij zowel om het typische laagfrequente geluid als het totale geluidniveau. Havenbedrijven en andere organisaties kunnen deze index gebruiken om stillere schepen te belonen.

Neptunes:
Frank Wolkenfelt (Port of Rotterdam), Bostjan Pavlin (Port of Koper), Carsten Zerbs (Muller BBM), Refke Gunnewijk (Port of Rotterdam), Ton van Breemen (Port of Amsterdam), Franka Cepak (Port of Koper), Joop Smits (Port of Rotterdam), Patrick Harteveld (Port of Rotterdam), Henk Wolfert (DGMR), Edvard Molitor (Port of Gothenburg), Markku Alähame (Port of Turku), Linda Hastedt (Hamburg Port Authority), Nicholas Bourke (Port of Cork), Petra König (Port of Copenhagen Malmo), Rob Witte (DGMR).