Nieuw offshore constructieschip van Toisa met Siemens

Siemens treibt neues Offshore-Konstruktionsschiff von Toisa Ltd. an / New offshore construction vessel for Toisa Ltd. powered by Siemens

Voortstuwing
• Geïntegreerde voortstuwing draagt bij aan grote efficiëntie en flexibiliteit
• Grote beschikbaarheid dankzij power-management-systeem met geïnte-greerde veiligheidsoplossingen
• Schip ontworpen voor uiteenlopende offshore-taken zoals diepzee-constructies tot op 3.500 meter diepte

De Siemens-divisie Drive Technologies levert in opdracht van Hyundai Heavy Industries Ltd. (HHI) – de grootste scheepwerf ter wereld, gevestigd in Ulsan, Zuid-Korea – een geïntegreerde oplossing voor voortstuwing en stroomopwekking, bedoeld voor een multifunctioneel offshore constructieschip. Dit schip wordt momenteel gebouwd door HHI voor Toisa Ltd. en zal worden beheerd door Sealion Shipping Ltd., een wereldwijd opererende rederij en servicemaatschappij. Het schip wordt gebruikt voor een groot aantal offshore-taken, waaronder onderwater-installaties tot op 3.500 meter diepte. De geïntegreerde Siship-oplossingen van Siemens dragen bij aan een grotere betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid van het schip. Tegelijk helpen ze het brandstofverbruik en daarmee de bedrijfskosten terug te dringen.

Met het offshore-constructieschip wil Toisa nieuwe normen stellen op het gebied van manoeuvreerbaarheid en capaciteit. Zo is het schip speciaal ontworpen voor het uitvoeren van uiteenlopende offshore-taken, waaronder installaties op zeer grote diepte en constructies voor de olie- en gasbranche, het leggen van buizen en stroomkabels onder water of het gebruik van op afstand bestuurde diepzeevaartuigen (remotely operated vehicles, ROV). Dienovereenkomstig hoog zijn ook de eisen die gesteld worden aan de manoeuvreerbaarheid, de efficiëntie en de betrouwbaarheid van het schip. Siemens levert daarom zowel voor de voortstuwing van het schip als ook voor de stroomopwekking aan boord geïntegreerde oplossingen. Met Siship Drive LV wordt er een diesel-elektrische voortstuwing toegepast met componenten die optimaal op het constructieschip zijn toegesneden.

Zo worden de Azimuth thrusters, de intrekbare thrusters en de boegschroef aangedreven door in totaal vijf motoren van 3,4 megawatt en twee motoren van 2,5 megawatt in combinatie met zeven Siship-frequentie-omvormers in marine-uitvoering. De omvormers zijn speciaal ontwikkeld voor de ruwe condities, zoals die aan boord van offshore-schepen gelden met betrekking tot temperatuur, trillingen en vochtigheid. Het geoptimaliseerde samenspel van motoren en omvormers draagt bij aan het snelle reactievermogen van de verschillende aandrijvingen, wat op zijn beurt weer gunstig uitwerkt op de manoeuvreerbaarheid van het schip. Niet voor niets kan er met het schip uiterst nauwkeurig worden gemanoeuvreerd. Bovendien wordt met het geïntegreerde aandrijfsysteem een hoog motorrendement gerealiseerd, en daarmee een hoge mate van efficiëntie.

De stroomvoorziening aan boord verloopt via zes dieselgeneratoren van elk vier megawatt. Omdat het generatorvermogen continu wordt aangepast aan de daadwerkelijke energiebehoefte, wordt het brandstofverbruik dat meebeweegt met het sterk fluctuerende verbruiksprofiel van een multifunctioneel offshore constructieschip, aanzienlijk teruggedrongen. Het eveneens door Siemens geleverde power-management-systeem staat garant voor een stabiele stroomopwekking en zorgt ervoor, dat er op elk moment en op elke plaats voldoende energie kan worden geleverd. Als additionele veiligheidsoplossing zijn er zogenaamde power protection-functies in de schakelinstallaties geïntegreerd. Deze herkennen kritische bedrijfstoestanden en beschermen de betroffen generator of koppelen deze los van het net, nog voordat er schade kan ontstaan. Met behulp van het power-management-systeem kan de elektrische energie-opwekking na uitval automatisch weer worden hervat. De hoofdschakelpanelen voor het primaire distributienetwerk zijn eveneens van Siemens afkomstig.

Naast de levering van de aandrijf- en stroomopwekkingstechnologie is Siemens ook verantwoordelijk voor het projectmanagement, de engineering en de inbedrijfstelling van het gehele dieselelektrische aandrijfsysteem. Alle gebruikte systemen en componenten maken deel uit van het oplossingsplatform “Siship” van Siemens.

Meer… Siemens

Related news

List of related news articles