Nieuw onderzoek: Optimisme en banengroei in de windsector

  • binnenland

Op de landelijke winddag-conferentie op vrijdag 13 juni a.s. zal het nieuwste onderzoek gepresenteerd worden naar de economische impact van de windsector. Uit het onderzoek blijkt dat ondanks de crisis er veel optimisme is in de windsector over de toekomst, en er zijn veel banen: een kwart van de bedrijven heeft moeite met het vinden van personeel. Ook cijfers over de economische impact en de werkgelegenheid van de windsector zullen gepresenteerd worden. TNS Nipo voerde het onderzoek uit in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO*).

Vrijdag 13 juni is de Nederlandse windenergiesector te gast bij turbine fabrikant ENERCON in Emmeloord voor een inhoudelijke bijeenkomst met presentaties en workshops over diverse aspecten van windenergie. Ongeveer 300 deelnemers zullen aanwezig zijn om dit programma te volgen en tussendoor de bus te pakken voor een excursie naar het in aanbouw zijnde windpark Noordoostpolder (NOP) langs de IJsselmeerdijk. Dit wordt uiteindelijk het grootste windpark dat Nederland op land kent.

Programma
De Winddag 2014 wordt geopend door burgemeester door Aucke van der Werff, burgemeester Noordoostpolder en Bert Gijsberts, Gedeputeerde van Flevoland. De financiering van windenergie, de subsidieregelingen voor windprojecten, hoe het elektriciteitsnet op zee er uit gaat zien en draagvlak bij omwonenden zijn slecht een paar van de onderwerpen die in de verschillende workshops aan bod komen. De hele dag door zijn er excursies met uitleg naar het windmolenpark Noord-Oost Polder (NOP). Plenair zal ‘s middags de publiekscampagne www.windvoorjou.nl gepresenteerd worden; zullen de resultaten van de enquête in de NWEA achterban naar de status van de windsector gepresenteerd worden, en is er de primeur van de uitkomsten van het SNT Nipo onderzoek. Aan het afsluitende debat zullen onder andere Stientje van Veldhoven (Tweede Kamerlid D66), Andries Poppe (wethouder Noordoostpolder) en Jaap Warners (voorzitter NWEA) deelnemen. De dag wordt om 17:30 feestelijk afgesloten met een netwerkborrel. Het gehele programma staat op www.nwea.nl/winddag . Aanmelden kan daar ook – er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

In het weekend: Open Winddagen voor publiek
In het weekend, op zaterdag en/of zondag 14 en 15 juni, zijn de Open Winddagen, waar iedereen die dat wil op een aantal locaties windturbines kan bezoeken en zelf spreken met de moderne molenaars. De kaart met locaties en meer informatie staat op www.nwea.nl/openwinddag.

Related news

List of related news articles