Nieuwbouw voor garnalenhandel Telson en GPC Kant in haven Lauwersoog

  • binnenland

Garnalenhandel Telson en GPC Kant gaan in de haven van Lauwersoog investeren in nieuwbouw voor pelmachines van garnalen. De verwachting is dat na de zomer gestart kan worden met de bouw als alle benodigde vergunningen binnen zijn. Het wordt een spraakmakend nieuw – 2.000m² groot – pand dat pal naast de toekomstige nieuwe kade in de haven zal komen te staan. Begin 2016 verwachten de investeerders HendrikSon Shrimping (Hendrik en zoon Onno Nienhuis) dat ze operationeel kunnen zijn. De nieuwe fabriek levert in eerste instantie 15 nieuwe arbeidsplaatsen op. Als de fabriek op volledige sterkte is, dan kan dit oplopen tot 75. “Net als nu in Leens worden het twee bedrijven onder één kap met een gescheiden productie’’, zegt Rob Pikkert van Telson. GPC Kant pelt de garnalen machinaal die door Telson worden verhandeld.

Totale pelcapaciteit
Aanvankelijk was het plan dat GPC Kant vijftig pelmachines met een capaciteit van duizend kilo per week in de nieuwbouw zou plaatsen. Maar door efficiencyverbetering kan de pelcapaciteit nu met minder machines verdubbeld worden. Er komen nu twintig machines waarmee het pelcentrum een capaciteit van honderd ton ongepelde garnalen per week kent, dit is ca. twintig procent van het totale marktvolume dat wekelijks gepeld wordt.

Alfred Kant van GPC Kant benadrukt dat de afgelopen jaren de focus heeft gelegen op het pelproces en dat nu met deze laatste ontwikkelingen een grote stap gezet kan worden op het gebied van efficiency waardoor een substantieel lagere kostprijs gerealiseerd kan worden dan alle andere pelstations. Naast financieel en kwalitatief voordeel wordt er met het machinaal pellen in eigen land (nu gebeurt dit nog handmatig in Marokko) ook een enorme winst behaald op het gebied van CO² uitstoot. “Machinaal gepeld in Nederland, maar verser en dus lekkerder”, aldus Kant. Harm Post, directeur Haven Lauwersoog, is uitermate verheugd over de komst van dit nieuwe bedrijf in de haven van Lauwersoog. “Een pionier, die zich met het oog op de nieuwe kade-investering alvast vestigt in de haven. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van de haven. Een duurzaam profiel past bij een haven die tussen de natuurgebieden Waddenzee en Lauwersmeer ligt ingeklemd”, aldus Post.

Lees meer…Telson

Related news

List of related news articles