Nieuwe afspraken mosselsector, voortzetting Programma Rijke Waddenzee

Mosselen

De overgang naar een duurzamere mosselvisserij waarbij natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee worden ontzien is op stoom. Woensdag hebben de Waddenvereniging en andere natuurorganisaties in Den Haag gevierd dat er voor de komende jaren nieuwe afspraken zijn gemaakt en dat het succesvolle Programma Rijke Waddenzee ook na dit jaar wordt voortgezet. In de afspraken is vastgelegd dat in 2018 een aanvullende tien procent van de Westelijke Waddenzee wordt afgesloten voor de mosselzaadvisserij, dit verlies aan mosselzaad wordt gecompenseerd door het vergroten van de gebieden waar met mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) mosselzaad uit de waterkolom wordt ingevangen. Dat is goed voor de mosselvisserij en goed voor de waddennatuur.

Meer… Waddenvereniging